Avainsana: terveys

Tupakointi vaikeuttaa viinasta irtautumista

”…alkoholin vieroitushoidoissa on harvemmin mukana tupakka. Ajatellaan, että jo viinasta irrottautuminen on tarpeeksi vaikeaa puhumattakaan että pitäisi samalla kertaa luopua tupakasta.

Totuus voi kuitenkin olla toinen. Saattaa olla, että viinasta luopumista kannattaisi tukea tupakasta irrottautumisella. Kumpaankin joka tapauksessa liittyy monien sitkeiden käyttäytymismallien purkaminen ja uudelleenohjelmointi. Jos viina lähtee ja tupakka jää, se on ikään kuin pieni viinahana jäisi mieleen odottamaan, että se avataan.”

Karppaamalla six feet under

”Ihminen on evoluution kuluessa kehittynyt kaikkiruokaiseksi, joten turvallisinta on pysyä siinä. Siihen meidän elimistömme tavattoman monimutkainen kemia on sopeutunut. Kaikkiin erityisdieetteihin, jotka poikkeavat siitä, saattaa liittyä vastaavanlaisia riskejä, joita ei välttämättä huomata, ennen kuin tutkijat saavat kasaan riittävän pitkäaikaisia aineistoja.”

Ylipainon stigma aiheuttaa kipuja

”Jo aiemmin on tieteellistä näyttöä siitä, että sosiaalisesti syrjityksi tuleminen lisää kipujen kokemusta, eli sosiaalinen syrjintä voi vammauttaa fyysisesti. Nämä tulokset kertovat, että myös ylipainoiset, jotka kokevat kohtaavansa syrjintää ja väheksyntää, oireilevat sitä fyysisesti.”

Koira on paras lääke moneen vaivaan

”Koe vahvisti sen, minkä lukemattomat koiranomistajat ovat tienneet aina: koiran ja isännän tai emännän suhde on enemmän kuin päältä näyttää. Koira ja ihminen ovat symbionttinen lajipari, joka on kehittynyt yhdessä jo pitkän aikaa, ja sen kautta koira on saanut ihmisen mieleen syvemmän suhteen kuin mikään muu elävä, toista ihmistä lukuun ottamatta.”

Työelämän Stalinit – narsistijohtajien aika?

”Narsistijohtajan lähipiirissä ovi käy tiuhaan. Osan nollista hän kiusaa ulos, samoin ne, joiden hän vaistoaa näkevän hänen roolinsa läpi. Osa alaisista lähtee itse. Kukaan alainen ei ole pätevä narsistijohtajan silmissä, sillä hän epäonnistuu jatkuvasti, mutta ei näe, että se johtuu hänestä itsestään, koska hän on huono ihmisten johtaja. Syy on aina epäpätevien alaisten.”