Kategoria: terveys

Tupakointi vaikeuttaa viinasta irtautumista

”…alkoholin vieroitushoidoissa on harvemmin mukana tupakka. Ajatellaan, että jo viinasta irrottautuminen on tarpeeksi vaikeaa puhumattakaan että pitäisi samalla kertaa luopua tupakasta.

Totuus voi kuitenkin olla toinen. Saattaa olla, että viinasta luopumista kannattaisi tukea tupakasta irrottautumisella. Kumpaankin joka tapauksessa liittyy monien sitkeiden käyttäytymismallien purkaminen ja uudelleenohjelmointi. Jos viina lähtee ja tupakka jää, se on ikään kuin pieni viinahana jäisi mieleen odottamaan, että se avataan.”

Karppaamalla six feet under

”Ihminen on evoluution kuluessa kehittynyt kaikkiruokaiseksi, joten turvallisinta on pysyä siinä. Siihen meidän elimistömme tavattoman monimutkainen kemia on sopeutunut. Kaikkiin erityisdieetteihin, jotka poikkeavat siitä, saattaa liittyä vastaavanlaisia riskejä, joita ei välttämättä huomata, ennen kuin tutkijat saavat kasaan riittävän pitkäaikaisia aineistoja.”

Jojo-laihduttamiseen on myös ympäristöstä johtuvia syitä

On olemassa myös meistä riippumattomia ympäristötekijöitä, jotka sotivat painonhallintaa vastaan. Esimerkiksi eräät teollisuuden yleisesti käyttämät aineet pistävät kehon keräämään rasvaa.

Lopullinen totuus karppauksesta

”Karppaus eli vähähiilihydraattinen ruokavalio on yksi jo klassiseksi katsottava dieetti, jolla on kannattajansa. Äärimmäisten karppaajien mielestä hiilihydraatit pitäisi laittaa miltei kokonaan pannaan ja ne tulisi korvata proteiineilla tai rasvalla. Paradoksaalista kyllä, niitäkin on, jotka uskovat runsashiilihydraattiseen ruokavalioon ja laittaisivat pannaan rasvat ja proteiinit.”

Ylipainon stigma aiheuttaa kipuja

”Jo aiemmin on tieteellistä näyttöä siitä, että sosiaalisesti syrjityksi tuleminen lisää kipujen kokemusta, eli sosiaalinen syrjintä voi vammauttaa fyysisesti. Nämä tulokset kertovat, että myös ylipainoiset, jotka kokevat kohtaavansa syrjintää ja väheksyntää, oireilevat sitä fyysisesti.”

Naisten on vaikeampi pudottaa painoa kuin miesten

Sarjassa Diabetes, Obesity and Metabolism julkaistiin elokuun alussa tutkimus, joka tukee sitä käsitystä, että miesten on helpompi pudottaa painoaan kuin naisten. Syynä ovat ilmeisesti erot kehon perusaineenvaihdunnassa. Tutkimuksessa oli mukana 2224 ylipainoista aikuista Euroopasta, Australiasta […]

Siirry laihduttamisesta tottumusten hallintaan

Ravitsemisterapeutti Ulla Kärkkäisen keväällä julkaistu väitöskirja Successful weight maintainers among young adults—A ten-year prospective population study on mielenkiintoista luettavaa. Se kertoo siitä, miten iso kysymys painonhallinta on, ja miten epätoivoista laihduttaminen voi olla. Tutkimukseen osallistui […]

Koira on paras lääke moneen vaivaan

”Koe vahvisti sen, minkä lukemattomat koiranomistajat ovat tienneet aina: koiran ja isännän tai emännän suhde on enemmän kuin päältä näyttää. Koira ja ihminen ovat symbionttinen lajipari, joka on kehittynyt yhdessä jo pitkän aikaa, ja sen kautta koira on saanut ihmisen mieleen syvemmän suhteen kuin mikään muu elävä, toista ihmistä lukuun ottamatta.”

Hengityksen säätely tekee ihmeitä unettomalle

”Unettomuuden torjumiseen on tarjolla valtava joukko erilaisia itsehoitoja, jotka joko toimivat tai eivät. Monet vaativat niin suuria elämäntavan muutoksia, että harva jaksaa viedä ne läpi. Joskus muutosten toteuttaminen olisi niin stressaavaa, että se jo itsessään pystyy viemään unen.”

Työelämän Stalinit – narsistijohtajien aika?

”Narsistijohtajan lähipiirissä ovi käy tiuhaan. Osan nollista hän kiusaa ulos, samoin ne, joiden hän vaistoaa näkevän hänen roolinsa läpi. Osa alaisista lähtee itse. Kukaan alainen ei ole pätevä narsistijohtajan silmissä, sillä hän epäonnistuu jatkuvasti, mutta ei näe, että se johtuu hänestä itsestään, koska hän on huono ihmisten johtaja. Syy on aina epäpätevien alaisten.”