Kuukausi: syyskuu 2018

Tupakointi vaikeuttaa viinasta irtautumista

”…alkoholin vieroitushoidoissa on harvemmin mukana tupakka. Ajatellaan, että jo viinasta irrottautuminen on tarpeeksi vaikeaa puhumattakaan että pitäisi samalla kertaa luopua tupakasta.

Totuus voi kuitenkin olla toinen. Saattaa olla, että viinasta luopumista kannattaisi tukea tupakasta irrottautumisella. Kumpaankin joka tapauksessa liittyy monien sitkeiden käyttäytymismallien purkaminen ja uudelleenohjelmointi. Jos viina lähtee ja tupakka jää, se on ikään kuin pieni viinahana jäisi mieleen odottamaan, että se avataan.”